Uğur Getirdiğine İnanılan 8 Aksesuar Ve Takı
28 Ağustos 2019 Çarşamba
1

Uğur Getirdiğine İnanılan 8 Aksesuar Ve Takı

Kültürümüz gereği bazı objelerin, şans ve uğur getirdiğine inanırız. Yüzyıllar öncesinde başlamış olan bu gelenek günümüzde de hala devam etmektedir. Öyle ki bazı bölgelerde insanlar bu inanışa sıkıya sıkıya bağlıdır ve bu yüzden hem takı olarak hem de evlerinde kullandıkları aksesuarların uğur getiren parçalar olmasına dikkat ederler.

Evlerinde bulundurdukları yahut vücutlarında kullandıkları aksesuar ile her türlü kötülükten korunduklarını düşünürler. Hatta bazen durumu fazlasıyla abartanları da görmekteyiz. Fazla abartı, çok doğru olmamakla birlikte bazı nesnelerin de pozitiflik katacağını unutmamak gerek.

Günümüzde iç mimarlar ve tasarımcılar, ev dekorasyonu yaptıkları zaman insanların kendilerini iyi hissetmeleri ve kendilerine şans getirmeleri için tasarım ve dekorasyonlara farklılık kazandırmaya başladılar. Yaptıkları bu küçük dokunuşlarla insanlara pozitiflik katmaya başardılar. 

İnsanların evlerinde ve gün içerisinde kendilerini güvende ve huzurlu hissetmelerini sağlayan bu aksesuar ve objeleri sizler için incelemeye karar verdik. İlk olarak evlerimizde bereket ve uğur getirdiğine inandığımız aksesuar ve objeleri kaleme aldık.

Hz. Fatma'nın eli

1) Hz. Fatma'nın Eli

Birçok kültürde kutsallığına inanılan "Fatıma'nın Eli" koruyucu ve şifalandırıcı etkisi sebebiyle günlük yaşamda hem ev aksesuar hem de kolye, küpe, yüzük gibi birçok aksesuarda çeşitlerinde kullanılmaktadır. Elinin bu kadar kutsal olmasının nedeni ise yüzyıllardır anlatılan bu kıssadan gelmektedir.

"Hz. Muhamme'in kızı olan Fatıma, bir gün mutfakta helva kavururken, eşi Hz. Ali'yi genç ve güzel bir kızlar görür ve pişen helvaya elini daldırır. Ancak eline hiçbir şey olmaz. Üstelik helvayı bu şekilde kavurmaya devam eder. Hz. Ali durumu farkettiğinde Fatıma'nın elini tencereden çıkarır. 

Eline hiçbir zarar gelmediği için o günden sonra, elinin kutsallığına, gücüne ve bereketine inanılır. Her zorluğun, güçlüğün onun eliyle aşılacağına inanılır. Sahiplerine şans getirdiğine ve onlara sabır ve sadakat erdemleri verdiğine inanılan bir tılsım haline gelir. 

Bu nesne genellikle ‘Fatma’nın Eli’ olarak bilinse de Araplar arasında "Hamse Eli "diye anılır. Hamse, beş demektir ve bir elin parmak sayısını gösterir. Hindu’lar ‘Humsa Eli’, Museviler ise ‘Hameş Eli’ veya ‘Miryam’ın Eli’ adını vermişlerdir. Bazı kültürlerde yukarıya dönük, bazı kültürlerde aşağıya dönük el şeklinde bulunmaktadır.

İslam ve Musevilik’te yer alan bu ortak sembolün gücüne günümüzde de halen geniş bir coğrafyada inanılmaktadır.

Nazar boncuğu

2) Nazar Boncuğu

Nazar boncuğu, toplumumuzda kötü enerjiyi çektiği ve kötü gözlerden koruduğu gerekçesiyle en çok kullanılan objelerden biridir. Tarih boyunca, çoğu kültürde ve inançta, göz figürü kötülükleri def eden güçlü bir obje olarak görülmüştür. Bu yüzden de nazar boncukları daha çok göz şeklinde üretilmektedir. 

Göz şeklinde olmasının nedeni, kişinin dünyaya açılan penceresi gözdür ve her türlü iyi ve kötü, düşüncelerin ilk çıkış noktası olarak kabul edilir. Zaten nazar değdiği zaman söylenen bir diğer söz de göz değmesidir. Buradaki amaç da göz değmesini, kötü bakışları def etmektir. Mavi olması da kötü enerjiyi emdiği gerekçesiyle kullanılmaktadır. 

Şu an, gerek inanç gerek gelenek, gerekse de süs eşyası olarak pek çok kişi nazar boncuğunu günlük yaşantısında çok sık kullandığı yerlerde bulundurmaktadır. Nazar boncuğu yapılırken içine kurşun dökülür. Bunun da iyi şans getirdiği söylenir.

Pagoda

3) Element Pagoda

Feng Shui felsefesinin yapı taşlarından biri olan bu bereket sembolü, doğanın 4 elementi olan metal, su, ateş ve tahta objelerini içermektedir. Evde huzur ve bereket ortamı sağlamaya yardımcı olduğuna inanılır. Aynı zamanda kötü enerjiyi de evden uzaklaştırdığı söylenir.

Bizim kültürümüzde pagoda kullanımı daha çok şehirlerde ve modern yaşam sürdüren insanlar tarafından sürdürülmektedir. 

At nalı

4) At Nalı

Eski inanışlarda şans getirdiğini inanılan at nalları günümüzde de tercih ediliyor. Şansını kazanmak için evlerinin belirli alanlarında ahşap veya demir at nalı tercih eden insanlar oldukça fazla.

Sizde evinizde bir at nalı tercih edebilir ve şansınızı çevirebilirsiniz.

Maneki Neko

5) Maneki Neko

Maneki- Neko adından da anlaşılacağı üzere Japon kültürüne ait objedir. Ancak başka kültüre ait olması sizi yanıltmasın. Çünkü Türkiye'de de oldukça yaygın olarak evlerde kullanılan bir objedir. Maneki-Neko, Türkçe'de "çağıran kedi" anlamını taşır. 

Maneki-Neko’da her renk farklı bir şeyi temsil ediyor. sarı olan parayı, siyah olan sağlığı ve beyaz olan mutluluğu temsil ediyor. Genel olarak ise bereketi ve kötülüklerden korunmayı temsil ediyor.

Bu 4 aksesuarların dışında bereket ve uğur getirdiğine inanılan diğer aksesuarlar da şunlardır: Nar, fil, nal, kaplumbağa ve melek figürü gibi çeşitli aksesuarlar da bulunmaktadır. 

İnsanlar uğur getirdiğine inandıkları objeleri evlerinde kullandıkları gibi aynı zamanda da takı olarak da kullanmaktalar. Şimdi de sizler için uğur ve şans getiren objeleri aldık. 

4 yapraklı yonca

6) Dört Yapraklı Yonca 

Dört yapraklı yoncanın her yaprağının bir anlamı vardır. Hepinizin de bildiği gibi aşk sembolü, zenginlik, şans ve başarıdır. Sadece doğada bulunan four-leaf gibi bir güce sahiptir. Dört yapraklı yonca bulmak insana şans getirir. Çünkü doğada daha çok üç yapraklı gonca bulunur, dört yapraklı yonca çıkması o kişinin şanlı olduğunu gösterir. 

Dört yapraklı yoncanın şans getirdiği iddiası, İbrahimi dinlerde ortak olarak görülen Adem ile Havva mitolojisine dayanmaktadır. İddiaya göre Cennet Bahçesi'ndeki Havva, bahçede bulduğu dört yapraklı bir yoncayı şans getirmesi için yanında taşırdı. Keltik mitolojisinde ise dört yapraklı yonca şanstan ziyade kötü ruhları kovmak için tılsım olarak kullanılırdı.

Orta Çağ'da bu mit, perileri önceden görüp onlara karşı önlem alabilmek için dört yapraklı yoncaların kullanılması mitine evrimleşti. Bu nedenle Orta Çağ çocukları, dört yapraklı yoncalar bulup peri avına çıkar, oyunlar oynarlardı. Daha sonradan bu oyun, Aziz Patrick tarafından İrlanda'ya Hristiyanlık'ı tanıtmak için kullanıldı ve günümüzde Hristiyan dünyasında kutlanan Aziz Patrick Günü'nde bol bol dört yapraklı yonca teması görmek mümkündür.

Günümüzde de hala uğuruna inanılarak çeşitli aksesuarlarda ve takılarda özellikle de kolyelerde dekoratif olarak kullanılmaktadır. 

Kalp kolye

7) Kalp Kolye

Kalp fiziksel bir organ olmanın dışında aynı zamanda insanoğlunun duygusal, ahlaki ve ruhsal yönünü gösteren sembollerden biridir. Kalbin insan zihninin bulunduğu yer olduğuna inanıldığından şiirlerde ruhu ve sevgiyi temsil eden bir metafor olarak kullanılmıştır.

Kur’an-ı Kerim’de kalp ifadesi 101 adet ayette  geçmektedir. Bu ayetlerde kalp kişinin idrakı, kavrayışı, manevi konulara karşı sezgi yeteneği gibi anlamlar taşımaktadır.

Anahtar kolye

8) Anahtar Kolye

Anahtar, bilindiği gibi açma ve kapatma eylemleri ile işlev gören ve dolayısıyla saklı olan şeylerin açığa çıkarılması ya da sır olanın kapalı tutulması temeline dayalı içsel açılımlara sahip bir semboldür.

Mısır’da, Tasavvufta, Hıristiyanlıkta, halk masallarında ve diğer pek çok gelenekte yeri vardır. Anahtar sembolü tasavvufta Tanrı’nın kelamının tüm kapılarını açan dört dişli anahtar olarak kabul edilir.

Yeni başlangıçların, başarıların kapılarını açmak, kötülüklere ve tüm olumsuzluklara karşı kapıları kapatmak anlamını taşıyan anahtar kolye, kadınların uğurlu saydığı ve en çok kullandığ kolyelerinden biridir.

Ebru Ocak
Ebru Ocak seninolsun.com'da moda, stil ve giyim gibi alanlarda yazı yazmaktadır.

Yayınlanma: 28 Ağustos 2019 Çarşamba ~ 28 Ağustos 2019 Çarşamba

YORUMLAR (1)
  • A.U.
    20 Ocak 2021 Çarşamba (CEVAPLA)
    Ali umut pro
    vay be gerçekten şans getiriyor mu😱
Yorum yazın
Değerlendirme